Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, s’informa a l’Usuari que el titular de la pàgina web www.cecastellar.cat és del Centre Excursionista de Castellar del Vallès (en endavant EL CENTRE), i les seves dades d’identificació són les següents:

Domicili social: C/ Colom s/n

CP: 08211 Castellar del Vallès. (Barcelona)

CIF: G-59546226

Domini web: www.cecastellar.cat

Correu electrònic: cecastellar@gmail.com

Inscrit : al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 5025, i en el Registre Municipal d’entitats ciutadanes de Castellar del Vallès amb el número 150.

 

 1. Accedir a la pàgina web

L’Avís Legal regula l’accés i ús dels Usuaris a la pàgina web i té per objectiu donar a conèixer els serveis i productes de l’entitat i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet.

L’accés i/o ús de la Web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari i l’acceptació, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d’aquelles altres particulars que, si escau, regeixin la utilització del Portal o dels serveis vinculats al mateix.

L’usuari ha de llegir atentament l’Avís Legal i les Polítiques de Privacitat i de Cookies quan es proposi utilitzar la Pàgina Web, ja que EL CENTRE) es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del seu Web. Si no accepta les condicions d’accés i ús, li preguem s’abstingui d’utilitzar el Web i el seu contingut.

 

 1. Utilització de la pàgina web

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent de la Pàgina Web, així com de la informació relativa als seus serveis i/o activitats, amb total subjecció tant a la normativa aplicable, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic, les condicions d’accés i ús i qualssevol altres condicions establertes a la Pàgina Web.

A més, es compromet a abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

 

 1. Funcionament de la pàgina web

En cas d’incompliment de les condicions de l’Avís Legal, o les Polítiques de Privacitat i Cookies, EL CENTRE es reserva el dret a limitar, suspendre i/o excloure l’accés a la seva Pàgina Web, adoptant qualsevol mesura tècnica necessària al seu respecte. EL CENTRE farà el possible per mantenir la pàgina Web en bon funcionament, evitant errors, o bé reparant-los i mantenint els continguts actualitzats Ara bé, EL CENTRE no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés a la Pàgina Web ni la inexistència d’errors en el contingut.

 

 1. Responsabilitat

L’Usuari és l’únic responsable de l’ús que es pugui fer de qualsevol informació o mecanisme de la Pàgina Web.

EL CENTRE no es farà responsable de cap dany en el hardware i/o software de l’Usuari que es derivi de l’accés i ús de la Pàgina Web. Així mateix, tampoc es responsabilitzarà d’aquests danys i/o perjudicis que es puguin ocasionar per l’accés i/o ús de la informació de la Pàgina Web, i en concret dels que es puguin produir en sistemes informàtics o els provocats per virus /o atacs informàtics, caigudes, interrupcions absència o defecte en les comunicacions i/o Internet.

L’Usuari serà responsable dels danys i/o perjudicis que EL CENTRE pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de els obligacions a les que queda sotmès a través del present Avís Legal, la normativa aplicable i Política de Privacitat i de Cookies.

 

 1. Política en matèria de “links” (web enllaçant i web enllaçada)

a) Web enllaçant:

Els tercers que tinguin la intenció d’incloure en una pàgina web un enllaç de la present pàgina web hauran de complir amb la legislació vigent i no podran allotjar continguts que siguin inapropiats, il·lícits, pornogràfics, violents, etc.

En cap cas EL CENTRE es fa responsable del contingut de la Pàgina Web, ni promou, garanteix, supervisa ni recomana els continguts d’aquesta.

Si la Web enllaçant incompleix algun del aspectes anteriors estarà obligat a suprimir l’enllaç de manera immediata.

 

 1. b) Web enllaçada:

En aquesta Pàgina Web es poden incloure enllaços de pàgines web de tercers que permetin a l’Usuari accedir-hi. No obstant, EL CENTRE no es fa responsable del contingut d’aquestes pàgines web enllaçades, sinó que serà l’Usuari l’encarregat d’acceptar i comprovar els accessos cada vegada que hi accedeixi. Tals enllaços o esments tenen una finalitat que no impliquen el suport, l’aprovació, comercialització o relació alguna entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

 

 

 1. Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts

EL CENTRE o d’altres dels que se n’ha obtingut el permís previ corresponent, són titulars de tots els drets de propietat intel·lectual sobre els Continguts de la Pàgina Web, entenent com a tal tots els dissenys, bases de dades, programes d’ordinadors subjacents (codi font, inclòs), així com els diferents elements que integren la Pàgina Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, colors, etc.),  estructura, ordre, etc. En relació a les marques i noms comercials (“signes distintius”) són titularitat DEL CENTRE o els seus llicenciants

L’ús de la Pàgina Web per part de l’Usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual ni industrial. L’Usuari té totalment prohibit de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts o els Signes distintius, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

 

 1. Publicitat

A la pàgina Web podran allotjar-se continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable.

EL CENTRE no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

 

 1. Legislació aplicable

L’Avís Legal es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

Per la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés al lloc web, es sotmetran als jutjats o tribunals pertinents de conformitat amb la normativa de consumidors i usuaris.

 

 1. Contacte

Per qualsevol pregunta o comentari sobre el present Avís Legal us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic cecastellar@gmail.com

 

Protecció de dades:

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de caràcter Personal informem que amb la finalitat de poder fer front als compromisos derivats de la relació que mantenim amb l’usuari les seves dades seran incorporades, al sistema de tractament, titularitat del CENTRE amb la política de privacitat següent:

 1. El responsable del tractament de les teves dades personals és el Centre Excursionista de Castellar,
 2. Tractem les dades personals dels nostres socis i sòcies amb la finalitat de gestionar la vinculació amb la nostra entitat , el cobrament de les quotes de soci, l’organització d’activitats i l’enviament de comunicacions informatives i comercials (també per via electrònica).
 3. No facilitem dades a tercers, excepte en casos que existeixi una obligació legal o bé si aquestes tenen relació directa amb la pròpia activitat i vinculació amb l’entitat i així es requereixi (domiciliacions bancàries, inscripcions a activitats, prestacions de serveis, federacions, assegurances…).
 4. El document de formalització d’altes de nous socis, d’inscripcions, compres o contractació de serveis, serà arxivat en una base de dades propietat del Centre Excursionista de Castellar.
 5. La base legal per al tractament de dades és el consentiment del soci en el moment de donar-se d’alta a la nostra entitat . En els casos dels no socis que participen en les nostres activitats les dades s’usaran únicament per aquella activitat en concret.
 6. Pots accedir a les teves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la cancel·lació o supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També podràs sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les teves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular.
 7. Podràs revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a cecastellar@gmail.com o bé mitjançant un escrit al Centre Excursionista de Castellar. Anualment la nostra entitat és auditada per un correcte compliment de la Llei de Protecció de Dades.